Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Deixalleries Comunals

Deixalleries Comunals.

Les deixalleries comunals són centres de recepció i emmagatzematge temporal de residus que no han de ser recollits amb la bossa d’escombraries. Són instal·lacions tancades amb un horari d’atenció al públic i amb personal dedicat a informar els usuaris i controlar que l’aportació de residus sigui correcta.

Són, doncs, centres de recollida selectiva on es dipositen els residus abans de traslladar-los a un centre de tractament (ja sigui per a reutilització, reciclatge o eliminació).

Els usuaris de les deixalleries són els particulars. Les empreses i les petites indústries han d’aportar els residus separats a la deixalleria industrial que se situarà prop del nou centre de tractament de residus.

 

RESIDUS QUE S’HI PODEN PORTAR?

 • Residus tòxics en petites quantitats: pintures, dissolvents, vernissos, tints, aerosols... Han de ser correctament envasats i identificats amb etiquetes quan sigui possible. També hi portarem qualsevol material brut de productes químics (roba, papers, envasos encara que estiguin buits...)
 • Fluorescents i bombetes: és convenient aportar els fluorescents en les capses originàries per evitar es trenquin, cosa que provocaria la pèrdua del mercuri que hi ha a l’interior, el qual és molt tòxic.
 • Voluminosos i electrodomèstics: la deixalleria complementa el sistema existent de recollida comunal porta a porta
 • Ferralla i altres metalls
 • Vidre: pot ser vidre pla, mirall o vidre d’envàs (en contenidors separats).
 • Residus de l’automoció: pneumàtics (sense la llanta metàl·lica) i tots aquells productes que contenen substàncies tòxiques: olis minerals, bateries, refrigerants, anticongelants, líquids de frens...
 • Olis de fregir: s’han de guardar en recipients adequats i no s’han d’abocar a l’aigüera
 • Envasos lleugers: ampolles i pots de plàstic, llaunes de ferro i d’alumini, brics, porexpan,...
 • Paper i cartró
 • Piles
 • Tòners: de les impressores i de les fotocopiadores
 • Material electrònic: com ràdios, ordinadors, vídeos i televisors, i els cables
 • Tèxtils: la roba vella aprofitable ha de ser portada neta i guardada en bosses. Nosaltres l’enviem a Càritas Andorrana per ser reutilitzada
 • Runa: únicament per a particulars que hagin realitzat obres petites

 

ON ESTÀ I QUAN S’HI POT ANAR?

La Deixalleria comunal d’Encamp, compartida entre Encamp i Canillo, es troba en una nau a l’avinguda Torrent Pregó

L’horari d’obertura al públic* és:

· De dilluns a divendres de 7:00 a 17:00

· Dissabtes de 8:00 a 15:00

*Durant el període d'estiu (del 24 de juny al 9 de setembre) l'horari serà el següent:

· Dilluns: de 8:00 h a 15:00 h

· De dimarts a divendres: de 7:00 h a 15:00 h

· Dissabte: de 8:00 h a 15:00 h

· Diumenge: tancat

 

La Deixalleria comunal del Pas de la Casa, es troba a la planta baixa de l’aparcament del Centre esportiu del Pas de la Casa.

 

BONIFICACIONS

El Comú d’Encamp, per tal de premiar als ciutadans que participen activament en la recollida selectiva de residus, prèvia sol·licitud, atorga subvencions consistents en descomptes en l’abonament de la taxa d’higiene, que anualment s’ha de satisfer.

Així doncs, poden sol·licitar-lo si han estat usuaris de la deixalleria, si han fet servir el servei de recollida de trastos (trucant prèviament per telèfon), si han gestionat residus a través d’empreses gestores de residus,...

Els interessats han de presentar una sol·licitud al Comú (sempre per a l’any anterior al corrent, mai per l’any en curs), amb els justificants si posseeixen. A la Comissió s’estudiarà la demanda i segons les dades presentades i les disponibles a les bases de dades comunals, es proposarà l’atorgament d’una bonificació del 5 al 30% (segons les accions efectuades).