Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

Amb aquesta política de privacitat, el Comú d’Encamp (en endavant, “nosaltres” o el Comú) us informa de les dades personals que recull mitjançant els serveis que ofereix i que queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tracta i els drets que, en relació amb les vostres dades personals i amb els nostres tractaments us confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable:

 1. Llei 29/2021, del 28 de octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “l’LQPD”)
 2. Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de l’LQPD
 3. Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de l’LQPD
 4. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “l’RGPD”)

A la taula següent trobareu enllaços per a facilitar-vos l’accés als punts d’aquesta política que siguin del vostre interès, no obstant això, si us plau, llegiu tots els apartats de l'Avís Legal, de la política de galetes i d’aquesta política de privacitat abans d'utilitzar aquesta web:

A qui s’aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta política s’aplica a les persones que es relacionen amb el Comú a través d'aquest lloc web, als usuaris dels serveis que el Comú ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les imatges) puguin aparèixer a la nostra web o en el context dels serveis.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L'únic responsable del tractament de les vostres dades personals d'acord amb el que s'indica en aquesta política és:

Comú d’Encamp, amb domicili social a Pl. dels Arínsols, s/n, AD200 Encamp (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades al qual us podreu dirigir mitjançant l’adreça  electrònica dpd@encamp.ad.

El Comú no és responsable de les activitats que dueu a terme en altres llocs web, fins i tot si hi accediu mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra web. És per això que us recomanem encaridament que llegiu amb atenció la informació que us proporcionin els responsables d’aquests altres webs abans de donar-los les vostres dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de galetes de cada lloc web que visiteu), i que us comuniqueu amb aquests responsables si teniu alguna inquietud o pregunta.

Com obtenim les vostres dades personals?

En general, sou vós qui, directament, ens proporcioneu les vostres dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La vostra imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
 • La vostra veu, quan eventualment la recullen els nostres sistemes de gravació de trucades telefòniques;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa;
 • Les dades que ens proporcionin tercers quan fan tràmits en el vostre nom;
 • Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en les quals pugueu aparèixer;
 • Els quatre últims dígits de la vostra targeta de crèdit, que juntament amb l'import de la compra i el número d'operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulgueu consultar o revocar l'operació;
 • Les fotografies, textos o altres mitjans de comunicació que l’autor pugui presentar per publicar a la nostra web o les nostres xarxes socials, normalment dins del marc d’un procés participatiu, d’acord amb els corresponents termes i condicions, i per tant, amb el seu consentiment.
 • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l'interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d'informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra web o en les nostres xarxes socials;
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
 • Les dades personals que sobre vós puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i
 • Les galetes d'aquest lloc web, sobre les quals trobareu més informació en la nostra política de galetes.

Per a què fem servir les vostres dades i amb quina base legal ho fem?

Per a oferir-vos un servei més personalitzat:

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporcioneu en els formularis per a oferir-vos un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per a extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis i productes.

La base que ens legitima per a tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expresseu quan ens les proporcioneu. Com sempre, podeu retractar-vos i retirar-nos el vostre consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

Per a publicar les fotografies, dibuixos, etc. que ens envieu:

Recollim les dades que ens faciliteu a les fotografies, dibuixos, escrits o qualsevol altre mitjà de participació a la vida de la parròquia que publiquem al nostre lloc web i les nostres xarxes socials, amb el propòsit de difondre l’obra dels nostres artistes.

La base que legitima aquests tractaments és el vostre consentiment, que manifesteu en enviar-nos la vostra obra, o el fet de ser necessari per executar l’acord de participació en un concurs, una exposició o un altre tipus de esdeveniment que patrocini o organitzi el Comú. Podeu retirar aquest consentiment en qualsevol moment tal com s'indica més endavant en aquesta política, i l'única conseqüència és que eliminarem de la web i de les nostres xarxes socials l’obra publicada d'acord amb aquest consentiment, i la guardarem, bloquejada, mentre puguem rebre reclamacions o denúncies per haver-la publicat.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors:

Si representeu un proveïdor de productes o serveis, recollim les vostres dades de contacte i la vostra signatura per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representeu.
 2. Gestionar la fitxa corresponent de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representeu.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis signat amb el proveïdor que representeu i el nostre interès legítim a contactar-hi. Els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que heu signat amb nosaltres.

Per a desenvolupar les nostres funcions públiques

Recollim i tractem dades que l’interessat ens proporciona directament, o que demanem a tercers d’acord amb les potestats que ens atorga la llei, amb la finalitat de desenvolupar l'exercici de les nostres funcions públiques. Per exemple, per a tramitar el que pugueu necessitar de l’administració comunal.

La base que legitima el tractament de dades personals per a desenvolupar les funcions públiques que ens assignen les lleis identificades en aquest lloc web és l'interès públic.

Per a tramitar les vostres sol·licituds (atenció de tràmits)

  Recollim les dades personals que ens faciliteu mitjançant un formulari de tràmits d’aquest lloc web (sigui en format pdf, editable o no, sigui un formulari web que ens envieu quan cliqueu el botó que hi ha al final del qüestionari) o, presencialment, a les nostres oficines, per atendre el tràmit associat.

  La base que legitima aquest tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment, que manifesteu en el moment de demanar-nos la tramitació corresponent. Podeu retirar-lo en qualsevol moment exercint el vostre dret tal com s'indica més endavant en aquesta política, essent l'única conseqüència de la retirada del consentiment que no podrem continuar atenent el vostre tràmit.

  Per a executar els nostres acords o contractes

  El Comú recull les dades que li proporcioneu directament, o les que proporcionen tercers en el vostre nom (dades identificatives, de contacte i, sovint, d'ocupació), durant la signatura d'acords o contractes en els quals el Comú és part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los, i mantenir-vos informat sobre tot el que us pugui interessar en relació amb les matèries a les quals fa referència l'abast del nostre acord o contracte.

  El tractament de les vostres dades amb la finalitat de mantenir-vos  informat en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast del nostre acord o contracte es legitima en el nostre interès públic (si el contracte està lligat a la nostra funció pública) o el nostre interès legítim (si no ho està).

  El tractament de les vostres dades per a la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions de l’acord o contracte corresponents, o per a establir condicions precontractuals quan vostè així ho sol·liciteu.

  Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

  Recollim la vostra imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions, i per comptar amb enregistraments de vídeo com a prova.

  La base de legitimació per als citats tractaments és l'interès públic en la seguretat pública d’acord amb l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, l'interès legítim del Comú, o de tercers afectats, en demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d'un enregistrament, i el nostre propi interès legítim en evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos a les instal·lacions, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com incendis o robatoris de tercers.

  Per a seleccionar i contractar el nostre personal

  Tractem les dades personals del CV que voluntàriament ens feu arribar per gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball al Comú d’Encamp, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

  La base de legitimació per als citats tractaments és el vostre consentiment, que manifesteu en fer-nos arribar el vostre CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulteu contractat i considerem que podeu encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el vostre CV amb el propòsit d’incloure-us en els futurs processos. Podeu retirar el vostre consentiment o oposar-vos al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho feu, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del vostre CV (si ens retireu el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hageu enviat el CV.

  Per analitzar la vostra valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting, per a millorar

  Podem tractar les dades que ens proporcioneu, per exemple durant una enquesta al peu d’un esdeveniment o una enquesta en línia, per a sol·licitar la vostra valoració de l'atenció rebuda.

  També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic que no inclogui informació personal de cap mena) en relació amb l'interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting.

  La base que legitima aquests tractaments és el vostre consentiment, que manifesteu en respondre l’enquesta, i el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis i dels esdeveniments que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrqueting.

  Per a atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions

  Recollim les dades personals que ens proporcioneu en els vostres correus electrònics o en els vostres missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través del formulari de contacte, o mitjançant les sol·licituds d'exercicis de drets, per a atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que teniu sobre les vostres dades personals.

  La base legal d'aquest tractament és el consentiment que manifesteu en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d'atendre les vostres sol·licituds d’exercici de drets, i el nostre interès legítim a atendre-us. El subministrament de les vostres dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Podeu revocar el vostre consentiment quan ho desitgeu, si bé, igualment, aquesta revocació farà impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud, consulta o reclamació.

  Per a gestionar eventuals futures reclamacions

  Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les vostres possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

  Per a controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

  Utilitzem les dades de la vostra reserva, i de vegades el vostre DNI o passaport i, fins i tot, eventualment, un document acreditatiu del vostre estat de protecció contra la COVID-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar-vos o no l’ accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments, instal·lacions o serveis, analitzar i controlar l'ocupació i la logística de les diferents àrees, i vetllar per la vostra salut i la vostra seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la COVID-19).

  La base legal d'aquest tractament és el contracte de compravenda de l’entrada o el contracte de serveis del qual sou part, i en el cas que sol·licitem documents acreditatius del vostre estat de protecció contra la COVID-19, la nostra obligació legal.

  Per a custodiar i retornar-vos els objectes que perdeu a les nostres instal·lacions

  Si heu perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l'objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d'atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurarem a les autoritats policials perquè en gestionin la custòdia i l’eventual devolució.

  La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar-ne el furt i retornar-vos-els.

  Per a gestionar concursos, sorteigs o loteries en els quals participeu

  Recollim i tractem exclusivament les dades que ens proporcioneu mitjançant el corresponent formulari de participació, associat a les bases reguladores del concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti, juntament amb les què ens feu arribar durant la vostra participació. La finalitat principal d’aquest tractament és gestionar la vostra participació en aquest concurs, sorteig o loteria promocional, i les finalitats secundàries són les que s’hagin especificat en els corresponents termes i condicions de participació.

  La base que legitima aquest tractament és l'execució de l'acord de participació que signeu en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals per a aquestes finalitats és voluntari, si bé, en cas de no facilitar-nos-les, no podreu participar en el corresponent concurs, sorteig o loteria promocional.

  Per donar cobertura mediàtica a esdeveniments

  Si participeu presencialment als nostres esdeveniments o lliurament de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la vostra imatge i, en les vegades prèviament acordades, la vostra veu, en el context de l'esdeveniment o el lliurament del premi.

  La base legal d'aquest tractament de la vostra imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d'utilitzar els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.

  No esteu obligats a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitgeu, teniu dret a oposar-vos al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se us identifiqui. Per a poder avaluar la vostra oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que us identifiquin, us sol·licitarem que ens indiqueu on les heu vist.

  Per facilitar les nostres auditories

  Quan així ens ho sol·liciten, donem accés a les vostres dades personals a les entitats que ens auditen. El Comú no té influència sobre l'auditoria i, igualment, l'entitat que ens audita està obligada a fer l'auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això el Comú es limita a posar documents que poden incloure les vostres dades a la disposició de l'entitat auditora, en tant que l'entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s'emmagatzemen les dades d'auditoria.

  Aquest tractament de les vostres dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

  Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (galetes funcionals)

  Utilitzem galetes funcionals per a recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vós mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del vostre dispositiu, amb la finalitat de garantir el funcionament correcte del nostre lloc web.

  En tractar-se de galetes necessàries per al funcionament correcte del lloc web o galetes de personalització, la seva utilització no requereix que ens doneu el vostre consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-vos els serveis del nostre lloc web d’acord amb les vostres preferències.

  Podeu trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes

  Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre lloc web (galetes analítiques)

  Utilitzem galetes analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l'èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l'objectiu de millorar els serveis que us oferim a través de la web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

  En tractar-se de galetes analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el vostre consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l'anàlisi d'estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

  Podeu trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes

  Per a poder utilitzar els serveis de Google

  Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, us informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d'aquests.

  La informació generada per les galetes sobre el seu ús d'aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s'emmagatzema allí. Si desitgeu obtenir més informació, podeu consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

  Us informem que hem activat la funció d'anonimització d'IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d'ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allí. Google us garanteix que l'adreça IP transmesa pel vostre navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

  Podeu consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices

  Per a comunicar-vos bretxes de seguretat

  Al Comú assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de el Comú), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-vos a un alt risc,  us informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que us recomanen prendre per tal que la bretxa no us afecti.

  La base que legitima aquest tractament és l'obligació legal disposada en l'article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-vos.

  Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

  Podem utilitzar les vostres dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

  Amb qui podem compartir les vostres dades personals?

  No cedim a ningú les vostres dades personals, tret que:

  • Sigueu vós mateix qui ens ho sol·liciteu.
  • Tinguem l'obligació legal de fer-ho.
  • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.
  • Sigui necessari per a detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
  • Reserveu els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris als qui haguem de lliurar productes o serveis que hagin adquirit en el vostre nom, ja sigui amb el consentiment que els hagueu donat, perquè usl representen legalment, o perquè ens ho hageu autoritzat explícitament a nosaltres.
  • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el vostre consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
   • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow - Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les galetes necessàries per a utilitzar els seu servei de Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l'acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l'addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d'Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d'activar l’anonimització de les IPs que recullen les galetes. En la nostra política de galetes veureu quines galetes analítiques i de publicitat us oferim i com configurar-les.
  • Necessitem protegir els vostres drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
   • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
   • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d'un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d'utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d'aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d'imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
  • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les vostres sol·licituds de drets); sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d'encarregat de tractament.
  • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l'empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d'informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades del Comú, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a el Comú.
  • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat del Comú.

  No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

  Quan de temps conservem les vostres dades personals?

  El Comú conserva les vostres dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens afectin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l'obligació de poder demostrar que hem atès la vostra sol·licitud de destrucció de dades personals).

  Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s'ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d'algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l'enregistrament que recull l'incident que es conservarà fins que es lliuri a la policia o a l'interessat involucrat que ens la requereix per acreditar la vostra sol·licitud de tutela judicial.

  Destruirem el vostre CV quan tingui més de cinc anys d'antiguitat, en considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

  Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre  pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

  Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la inexactitud.

  Si ens envieu una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per a la qual ens l’heu enviat.

  Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les vostres dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible eliminar-les.

  Quins drets teniu?

  Teniu dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d'alguna dada personal vostra.

  A continuació, us expliquem quins altres drets teniu i com exercir-los.

  Els vostres drets

  Poeu sol·licitar-nos l’execució dels drets següents:

  El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s'indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

  On i com podeu exercir els vostres drets

  Podeu exercir els vostres drets:

  1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita al Comú, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vós per a poder respondre a la vostra sol·licitud, o demanar-vos més informació si fos necessari. Us agrairem que ens escrivíssiu al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
  2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitgeu exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@encamp.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobareu aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

  En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que sou qui dieu ser, us sol·licitarem que ens feu arribar una prova de la vostra identitat, per assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

  Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

  Finalment, i especialment si consideréssiu que no heu obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels vostres drets, us informem que podeu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del vostre país, o dirigint-vos a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

  Formularis per a l’exercici dels vostres drets

  A fi de facilitar-vos l’exercici dels vostres drets, us recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

  Quines responsabilitats teniu?

  En facilitar-nos les vostres dades personals, ens garantiu que són exactes i completes. Igualment, ens confirmeu que responeu de la veracitat de les dades personals que ens heu comunicat i que les mantindreu convenientment actualitzades de manera que responguin a la vostra situació real, i que us feu responsables de les dades personals falses o inexactes que pogueu proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva inexactitud.

  No ens podeu facilitar dades d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·liciteu. En qualsevol cas, si ens faciliteu les dades personals de tercers, assumiu la responsabilitat d'informar els dits tercers abans de facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que heu de proporcionar als tercers les dades personals dels quals ens subministreu, ha d'incloure totes les disposicions previstes en aquesta política, i sou vós qui es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre als seus titulars els drets que tenen en relació amb les seves dades personals.

  En els casos en els quals hàgiu de facilitar-nos dades d'una persona de menys de 16 anys o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho us obligueu a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliteu qualsevol dada personal d'aquestes persones.

  Com protegim les vostres dades personals?

  Estem del tot compromesos amb la protecció de la vostra privacitat i les vostres dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-vos cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, en tant que sigui possible, l’alteració de les vostres dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les vostres dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar les vostres dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

  Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

  No obstant això, si el Comú, determina que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un empleat del Comú), s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, el Comú us informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

  Modificacions d'aquesta política de privacitat

  Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, us ho notificarem abans que siguin vigents fent-vos arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindreu l’opció d’exercir els vostres drets tal com  us informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta política de privacitat per saber com protegim les vostres dades personals.

  Si teniu qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubteu en fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@encamp.ad.

  Darrera actualització: 12 d’abril de 2023