Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cabanes

L’Ordinació de cabanes regula la construcció, adequació i els usos de les cabanes de tipologia de muntanya i que són d’ús agrícola o guarda d’animals, així com les instal·lacions accessòries com, per exemple, els hivernacles, dipòsits d’aigua, tanques, xarxes d’aigua, etc.

OBJECTIU

Millorar l’estètica de la parròquia, l’ordenació urbanística i minimitzar l’impacte visual i mediambiental d’aquestes cabanes que han proliferat al llarg dels anys.


CONDICIONS DE L'ORDINACIÓ

 • Es prohibeix la guarda d'animals en terrenys classificats com a SUC en zonificació 1, 1.11.2 i 2 (zona urbana A).
 • La separació mínima de qualsevol construcció als límits de parcel·la ha de ser de 2 metres.
 • La superfície total construïda per parcel·la no pot superar els 50 m2
 • Hi ha 3 tipus de construccions permeses:
  • Cabana per a guarda d'eines agrícoles i aixopluc
  • Cabana per a la guarda de bestiar menut
  • Cabana per a guarda d'animals de companyia
 • Les condicions de cada tipus són les següents: 
  • Només es podrà construir una cabana per parcel·la
  • La superfície màxima d'ocupació en planta és de 9 metres quadrats i cap paret podrà fer més de 4 metres de longitud
  • L'altura màxima és de 2,5 metres
  • L'edificació ha de ser d'una sola planta
  • Els acabats han de ser de pedra del país i excepcionalment s'acceptarà la instal·lació de cabanes prefabricades de fusta amb el manteniment periòdic corresponent
  • La coberta ha de ser amb acabat de llosa de pissarra natural, o tela asfàltica imitant llosa
  • No es permet la utilització de residus o material de rebuig
  • Es poden utilitzar elements puntuals, estructurals i de tancament, de fusta tractada o metàl·lics pintats de color gris fosc
 • Les cabanes de guarda d'eines i de bestiar menut poden ser adjacents
 • La cabana pel bestiar menut pot tenir un cobert adjacent de com a màxim 12 metres quadrats
 • Les construccions per a la guarda d'animals de companyia han de declarar-se com a Centres de detecció d'animals de Companyia (els animals han d'estar donats d'alta al RAC) o com a Nuclis zoològics d'animals de companyia 8 han de complir la normativa relativa a NZAC i es permet un màxim de 15 animals)