Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cabanes

El Reglament de cabanes regula la construcció, adequació i els usos de les cabanes de tipologia de muntanya i que són d’ús agrícola o guarda d’animals, així com les instal·lacions accessòries com, per exemple, els hivernacles, dipòsits d’aigua, tanques, xarxes d’aigua, etc.

OBJECTIU

Millorar l’estètica de la parròquia, l’ordenació urbanística i minimitzar l’impacte visual i mediambiental d’aquestes cabanes que han proliferat al llarg dels anys.

CONDICIONS DEL REGLAMENT

  • només es podrà construir una cabana per parcel·la
  • la superfície màxima d’ocupació en planta és de 20 metres quadrats i cap paret podrà fer més de 6 metres de longitud
  • l’altura màxima és de 4,5 metres
  • l’edificació ha de ser d’una sola planta
  • els acabats han de ser de pedra del país i excepcionalment s’acceptarà la instal·lació de cabanes prefabricades de fusta amb el manteniment periòdic corresponent
  • la coberta ha de ser amb acabat de llosa de pissarra natural
  • no es permet la utilització de residus o material de rebuig
  • es poden utilitzar elements puntuals, estructurals i de tancament, de fusta tractada o metàl·lics pintats de color gris fosc