Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treta de neu a Encamp

La treta de neu a la vila d’Encamp és un servei que depèn exclusivament del Comú. Consulta el díptic informatiu
Treta de neu a Encamp.

La gestió de la treta de neu a la vila d’Encamp es realitza amb mitjans propis comunals. En cas de fortes nevades, es poden arribar a ampliar els mitjans materials i humans amb contractacions externes. El Comú vol agrair la col·laboració ciutadana, ja que és bàsica per aconseguir un bon funcionament.

· El poble es divideix en dues zones (el Solà i l’Obac), a cada una de les quals s’assignen dos vehicles amb pala llevaneus i saladora per a apartar la neu i salar.
· Els treballadors a peu prioritzen la neteja i salada de les zones escolars, centre de salut, escoles bressols, zones amb pendents, parades d’autobús i passos de vianants.
· El servei de circulació i atenció ciutadana duu a terme les funcions d’inspecció i informació (24 hores).


1. Obertura del pas a les vies, espais, accessos i voravies comunals

Un cop la neu comença a cobrir la carretera, l’equip de guàrdia treballa de les 5 h a les 24 h. Aquesta acció es duu a terme fins que para de nevar i les vies són transitables.  Fora d’aquest horari només s’actua per emergències.


2. Espargiment de sal a les vies, espais, accessos públics i voravies

Aquesta acció es  duu a terme per reduir el risc de gelades. S’espargeix a les zones on sigui necessari d’acord amb els criteris tècnics.

3. Retirada de la neu

Un cop para de nevar s’inicien els treballs de càrrega i retirada de la neu acumulada a les vies i espais públics, així com a les voravies comunals. Les màquines carregadores netejaran els aparcaments comunals exteriors per tal de facilitar-hi l’estacionament dels vehicles.

L’objectiu del Comú és reduir al màxim possible el temps de treta de neu de tots els carrers i aparcaments de la parròquia.

 

4. Obligacions de la població

Segons l’establert en l'Ordinació de Medi ambient i via pública del 5.11.2015 i modificacions, us recordem que:

- Neteja de les voravies

  • El titular d’un immoble, comerç, hotel o altre, està obligat a retirar la neu de la voravia i les terrasses en el termini màxim de 12 hores posteriors a la nevada i  abans que els serveis del Comú facin la treta de neu de la via pública.

- Retirada de vehicles per a la treta de neu

  • El Comú es reserva el dret de prohibir l’estacionament de vehicles tant a la via pública com als aparcaments, ja sigui en zona gratuïta o de pagament, a fi de procedir a la neteja, treta de neu o altres treballs.
  • Aquesta prohibició serà notificada per avisos als vehicles i/o per crida amb una antelació mínima de 8 hores.
  • Els vehicles que hi romanguin seran sancionats, retirats de la via pública i el Comú no assumirà els danys i perjudicis  que se’ls pugui ocasionar. El propietari del vehicle és qui haurà de fer-se càrrec de les despeses de grua i pupil·latge.

- Retirada de neu i gel dels llosats

  • Tot propietari d’un immoble ubicat a la zona urbana de tota la parròquia està obligat a eliminar, en el termini de 48 hores, el gel i la neu que s’acumula als llosats, susceptibles de caure a la via pública i causar danys a tercers.
  • El propietari d’un immoble té igualment l’obligació de conduir l’aigua de les goteres i de ferrar els llosats de les seves cases a fi d’evitar que la neu i el gel provoquin perjudicis a tercers o impedeixin la lliure circulació.
  • Es demana a les empreses de treta de neu dels llosats, que en la mesura que sigui possible, un cop llençada la neu a la carretera, la disposin en munts fins que pugui tornar a passar l’empresa de treta de neu.
  • El lloguer de les tanques per delimitar l’espai de seguretat per a la neteja serà gratuït, les 48 hores immediates després de la darrera nevada, el preu a partir del tercer dia és de 6,65€ per tanca i dia.