Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Equip de monitors

El personal responsable, monitors de lleure i auxiliars (responsable i auxiliar) tenen les següents responsabilitats, que es perllonguen durant tota la jornada laboral, inclòs, en el seu cas, el període dels àpats, sortides, excursions, etc.

- Vetllar pel respecte dels drets dels infants.

- Supervisar freqüentment les instal·lacions a fi de detectar defectes que puguin suposar un perill per als infants.

- Barrar l’accés a la zona afectada per defectes a les instal·lacions que representin un risc per als infants i el personal fins que no estigui del tot sanejada.

- Mantenir tots els aparells del centre en funcionament i revisar bianualment totes les instal·lacions  per part d’un organisme de control acreditat.

- Dur a terme les funcions necessàries per al funcionament correcte de l’establiment o del servei.

- Definir programes d’activitats lúdiques.

- Informar els pares, tutors o guardadors de qualsevol sortida que facin els infants, que hauran de signar l’autorització corresponent.

- Atendre directament i controlar constantment als infants.

- Lliurar directament l’infant als pares, als tutors o als guardadors, o a les persones expressament autoritzades davant de la direcció, seguint les formalitats previstes.

Cada grup-classe fa el seguiment diari dels infants, es preocupa del seu correcte desenvolupament, col·labora en la seva formació integral i realitza tasques educatives comunicant-les als pares.