Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Primer balanç de la gestió comunal davant l’emergència sanitària

La necessitat d’adaptació a les noves situacions i necessitats han fet prioritzar les tasques d’higiene i desinfecció dels carrers, atenció de la gent gran i persones vulnerables i de suport al teixit econòmic de la parròquia L’inici del desconfinament parcial i de l’obertura en fases de l’activitat comercial i econòmica suposa una nova necessitat d’adaptació que caldrà afrontar durant els pròxims dies
Entrega dels àpats a domicili per a gent gran .
Entrega dels àpats a domicili per a gent gran

Atenció a la gent gran i a les persones més vulnerables

L’atenció a la gent gran i a les persones més vulnerables està sent una prioritat durant el confinament i per això, s’han realitzat, amb un equip de 7 persones, més de 900 trucades a persones majors de 65 anys, per detectar possibles necessitats, que han derivat en 59 demandes.

Al Departament de socials també s’han atès  290 trucades, la gran majoria per sol·licitar mascaretes casolanes (unes 180 les que s’han repartit), per donar-se d’alta com a voluntari per a la confecció de mascaretes (19 voluntaris en total) i per sol·licitar informació sobre el servei d’àpats a domicili, des del qual s’han pogut servir al voltant de 200 àpats en total a persones que viuen soles  i que habitualment acudeixen al servei de menjador social del casal. Els àpats preparats per l’empresa Bio Bio han estat distribuïts pel servei de circulació, domicili per domicili, cada migdia.

Pel que fa al Departament de circulació, és un dels serveis amb un major grau d’adaptació, ja que a més de les tasques que li són pròpies, està assumint les tasques del servei de lliurament a domicili dels àpats per a la gent gran, la gestió de les cues als establiments d’alimentació, i realitza el servei de lliurament de mascaretes i del material per a la seva elaboració, entre altres.

Des del Departament de turisme, conjuntament amb afers socials, s’ha activat el protocol de suport als temporers que no poden tornar als seus països d’origen pel tancament de fronteres, contactant amb les empreses que els havien contractat, al voltant de 120, per fer el seguiment de prop de 500 temporers. Directament s’han atès al voltant de 130 temporers per donar-los informació, ajudes per alimentació provinents de Càritas, o suport, conjuntament amb la Creu Roja, per mantenir i assegurar-los un allotjament, tot negociant amb les immobiliàries o amb la cessió dels pisos a SAETDE, de forma coordinada amb el Govern, i es preveu un increment en els pròxims dies.

Reforç del servei de neteja, reducció dels residus, tot i els voluminosos

El nivell de residus generats s’ha vist reduït en les darreres setmanes, entre un 3 i un 5,5% al sector d’Encamp; i entre un 23 i un 33,5% al sector del Pas de la Casa; respecte a les dades del mes de febrer d’enguany i el mateix mes de març però del 2019. Aquest fet ve donat principalment per l’aturada de l’activitat econòmica. No obstant això, els serveis comunals han recollit gairebé 5.500 kg a Encamp i 4.400 kg al Pas de la Casa, de residus diversos a la via pública durant el confinament, principalment: voluminosos, fusta, residus tèxtils, plàstics i electrodomèstics estan la deixalleria tancada.

Per altra banda la secció de neteja viària s’ha reforçat per poder garantir la seguretat durant les primeres sortides a l’exterior, incorporant personal d’altres serveis, arribant fins a un total de 24 efectius, que diàriament estan fent el servei intensificat.

Gestió de tràmits  i informació comunal amb la implementació del teletreball

El teletreball està sent una de les solucions per a poder seguir mantenint una part important dels serveis comunals i poder atendre les noves necessitats; i per a això, hi ha actius 46 accessos virtuals al Comú, per continuar les tasques de teletreball des dels domicilis particulars, fet que ha permès tenir una baixa presència a les dependències comunals, tant del personal tècnic com de l’administratiu, gràcies al Departament de Sistemes d’informació.

Els serveis comunals s’han adaptat per seguir prestant el màxim de serveis possibles, i fins i tot, poder atendre noves necessitats sorgides per la necessitat de confinament. Així, per exemple, Des del Departament d’Administració s’han comptabilitzat al voltant de 450 trucades per a peticions d’informació o tramitacions a través del telèfon i web del Comú, que sumades a les 274 que es van rebre directament a les oficines de turisme, la majoria de les quals durant la primera setmana i les 290 d’Afer socials, han generat un volum de prop d’un miler de trucades d’atenció ciutadana.

Des del Departament de Recursos Humans ha estat necessari realitzar un pla de contingència del personal organitzant torns i incrementant els equips de protecció per a tots els treballadors:  guants, mascaretes i s’han sol·licitat 300 pantalles facials a Andorra Makers, per assegurar la protecció dels treballadors i minimitzar el risc de contagi per a poder seguir prestant els serveis públics.

Des del Departament d’Obres Públiques i Urbanisme, tot i l’aturada de les obres i actuacions de caràcter públic, s’ha seguit amb la tasca de redacció de projectes i tramitacions, i durant el darrer mes, de les 57 sol·licituds relacionades amb llicències urbanístiques, només dos estan encara en curs, mentre que 36 ja han estat resoltes i 12 s’han tramès a Govern per continuar la seva tramitació.

L’activitat institucional tampoc s’ha aturat i s’han celebrat 11 sessions per videoconferència: 1 Consell de Comú, el primer d’Andorra, 6 comissions i 4 Juntes de govern, a més de reunions de direcció, i videoconferències amb altres administracions o entitats, per seguir preparant projectes i actuacions. Aquesta setmana es preveu un segon Consell de Comú virtual.

S’ha suspès el cobrament d’1 milió d’euros en tramitació de rebuts per ajudar a la situació de suspensió d’activitat econòmica

Des de la perspectiva més econòmica, el Departament de Finances, en aplicació de les mesures adoptades per part del Comú de suspensió del cobrament de taxes i impostos i d’alguns preus públics com llars d’infants, espai jove, etc., ha deixat de girar 15.256 rebuts, endarrerint i parcialment reduint, un ingrés aproximat de més d’un milió d’euros, que tot i els necessaris canvis pressupostaris que ja s’estan estudiant, no han suposat un problema de liquiditat per al Comú.

Respecte al servei d'aparcaments, s'ha facilitat al màxim la mobilitat necessària i imprescindible, amb gratuïtats de zona blava i verda i habilitant noves zones d'aparcament. Cal destacar, que la rotació dels vehicles als aparcaments ha disminut un 66,24%respecte al mateix període de l'any anterior.

Virtualització d’activitats a Cultura, Joventut i Esports

El servei de biblioteques ha posat en funcionament el club de lectura virtual. El passat dimarts va fer la primera sessió amb els membres del Club del Pas de la Casa i la setmana vinent, el dia 27, realitzarà la segona sessió amb els membres del Club d’Encamp, amb el llibre “Boris I, Rei d’Andorra”.

Des del Departament de Joventut i Esports s’ha apostat també per la virtualització dels serveis i per això s’ha incrementat l’activitat a les xarxes. Des de l’Àrea de Jovent, de 6 a 12 anys, Espai Jove, de 12 a 17 anys i Punt d’Informació Juvenil, de 17 a 30 anys, s’ha creat més contingut informatiu, lúdic, educatiu i creatiu, adequat a la situació de confinament i a les franges d’edat, a través dels dos perfils d’Instagram: @espaijoveencamp i @pijencamp. El programa “Aquí t’escoltem”, del servei d’assessorament a joves, que habitualment es fa des del Punt d’Informació Juvenil, a través de WhatsApp i mòbil segueix en contacte amb la població jove de la parròquia, i han estat 17, els joves que n’han fet ús, buscant un suport extern al nucli familiar per fer més fàcil la situació de confinament.

En l’àmbit esportiu s’han posat en funcionament les classes dirigides de Fitness en directe a través d’Instagram @encamp.esport, amb prop d’un centenar de participants durant els primers quatre dies de funcionament, molts dels quals han estat abonats del Complex o del Centre Esportiu del Pas de la Casa. Les classes de Fitness Live des de casa segueixen tot i haver-se permès les sortides d’una hora a l’exterior, i durant aquesta setmana es segueix amb la programació de dilluns a divendres, a les 17 h de la tarda, amb ioga, circuït trainning, zumba, pilates i GAC, amb els mateixos tècnics que habitualment fan les sessions al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp i al Centre esportiu del Pas de la Casa.

Finalment la rua infantil dels passats 16 i 17 d’abril amb personatges infantils dinamitzada per personal de turisme i de l’Àrea de Jovent, va recórrer els carrers d’Encamp i del Pas de la Casa per agrair als infants l’esforç que han realitzat cada dia que han estat a casa durant el confinament, i aquesta setmana hi ha activitats de Sant Jordi adaptades al públic infantil.

Laura Mas, Cònsol Major d'Encamp, transmet "el condol, en nom del Comú, a les famílies i amics que han patit la pèrdua d'una persona estimada en les darreres setmanes per culpa de la pandèmia", i ha volgut agrair, també en nom del Comú "l'esforç que tots els treballadors comunals estan fent aquests dies en la situació d'emergència en què vivim". Un agraïment que ha volgut fer extensiu "a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes de la CoVId-19", i a tots els encampadans i encampadanes per la seva col·laboració.