Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Comú d’Encamp rehabilitarà el pont de la Molina per seguir millorant la zona després de l’obertura del parc de l’Ossa

· La infraestructura, que dona accés al nou parc de l’Ossa, rebrà una intervenció que es preveu que duri al voltant de dos mesos. · Amb 44 anys d’història, i tot i les intervencions realitzades, el pas del temps havia provocat afectacions causades per les aigües de filtració que arrosseguen sals fundents que afecten el formigó i l’acer de l’estructura.
El pont de la Molina que conecta el nou parc de l'Ossa i l'avinguda de Joan Martí.
El pont de la Molina que conecta el nou parc de l'Ossa i l'avinguda de Joan Martí

El Comú d'Encamp ha fet pública l'adjudicació del concurs per a la rehabilitació del pont del carrer de la Molina, arran els desperfectes detectats en la part superior del pont, la inferior del viaducte i les voravies. 

El pont, que va ser construït pel departament d'Obres Públiques del M.I. Consell General durant l'any 1980 (ara fa 44 anys), travessa el riu Valira d'Orient amb 21 metres de longitud que connecten la zona del prat Gran i el nou parc de l'Ossa. El pas del temps, com és habitual, ha afectat la infraestructura, i després de fer diverses visites des de l'exterior superior i inferior del pont es van identificar algunes afectacions que es poden corregir amb treballs de rehabilitació. 

La major part dels imperfectes han estat causats per les aigües de filtració que arrosseguen sals fundents i que, alhora, afecten el formigó i l'acer de l'estructura. Les entrades de les humitats han estat principalment la zona de juntes dels estreps, així com els cantells laterals del pont i unes reserves d'antics fanals on van perforar el tauler. També es va observar que la barana del pont té zones oxidades i, per tant, es canviarà per complet. Finalment, s'actuarà igualment a la voravia per tal de fixar i anivellar unes peces de granet, i es rehabilitaran tant els suports com les reserves metàl·liques del pont que han quedat afectades per la corrosió. 

A banda d'aquestes actuacions de rehabilitació, l'obra es complementarà amb nous elements integrats, que milloraran la seguretat, optimitzaran els recursos naturals i ajudaran a obtenir un manteniment més durador de la infraestructura. Es construiran reixes corregudes al lateral esquerre del pont per recollir l'aigua provinent del carrer de la Molina i es construiran embornals al pont, ja que no n'existeixen avui dia. També es construirà un gual per alliberar les aigües en cas que les reixes no puguin drenar l'aigua i es farà una reparació dels passos de serveis del pont que passen entre les bigues. Finalment, es farà una pavimentació especial per donar pendents cap als punts de les noves reixes de drenatge. 

Segons les estimacions fetes pel comú, les obres, que han estat adjudicades a l'empresa Simco SAU, duraran al voltant de vuit setmanes (aproximadament dos mesos), amb una inversió final de 131.081,41 euros. 

 

Inversions en la millora i rehabilitació de diferents ponts de la parròquia durant aquest mandat 

L'actuació que es desenvoluparà al pont del carrer de la Molina serà la primera a engegar-se en un mandat que comptarà amb altres dues intervencions de millora en espais d'aquestes característiques i seguint amb les actuacions dutes a terme tant al pont de Sant Miquel, com al viaducte de Riberaigües.  

Molt a prop del pont del carrer de la Molina hi ha el pont de la Mola, el qual també serà objecte de tractament. Més concretament, està prevista la rehabilitació de la passarel·la de vianants que connecta l'avinguda de Joan Martí amb l'actual parc de l'Ossa, situada a la zona de la piscina de la Mola. Aquest pont, construït pel Comú d'Encamp l'any 1997, també s'ha vist afectat pel pas del temps. Es preveu, doncs, una substitució general de tot el paviment i els corresponents treballs de manteniment a les baranes de la passarel·la i zona d'accés, que presenten punts d'oxidació, així com l'arranjament d'algun tram de teulada de la zona d'accés, canvi de lluminàries malmeses i obsoletes, neteja dels murs, entre altres. El concurs públic nacional es troba en procés de recepció de propostes, i totes aquelles empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins a les 11 h del pròxim 23 de juliol del 2024. 

Finalment, també hi ha prevista l'actuació sobre el viaducte Hort de Godí, construït l'any 1995 per donar accés al vial de la Urbanització Hort de Godí. En aquest cas, els treballs consistiran en la rehabilitació i manteniment dels elements malmesos amb el pas del temps. Es reforçarà la zona de suport del cap pont amb el terreny natural a cota superior i també s'incidirà sobre unes filtracions de les arquetes cegues de residuals i pluvials que estan ubicades a la zona central del viaducte i que han presentat fissures, amb petites pèrdues d'estanquitat. Finalment, es permeabilitzaran les juntes dels extrems del pont, per evitar que l'aigua d'escorrentiu penetri fins als cap pont. 

Aquest concurs públic nacional també es troba en procés de recepció de propostes, i totes aquelles empreses interessades podran presentar la seva oferta fins a les 10 h del pròxim 10 de juny del 2024. 

Les persones interessades trobaran tota la informació referent a aquests projectes a la Seu Electrònica del Comú d’Encamp. 

Serveis relacionats