Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El comú d’Encamp adjudica provisionalment Prada de Moles al FC Andorra per la construcció de l’estadi de futbol per a sis mil espectadors

· El projecte presentat preveu una inversió per part del FC Andorra de prop de 26 milions d’euros en una primera fase, de la qual el comú n’aportarà 6 en concepte d’inversió · L’impacte econòmic indirecte per la parròquia calculat en la proposta seria de prop d’un milió d’euros anuals, mentre el FC Andorra competeixi en la categoria actual
El comú d’Encamp adjudica provisionalment Prada de Moles al FC Andorra per la construcció de l’estadi de futbol per a sis mil espectadors.

Encamp, 28 de juliol de 2022.- El Comú d’Encamp adjudica al FC Andorra la concessió, de manera provisional i condicionada, en règim d’ocupació privativa, del terreny on estan ubicades les instal·lacions esportives de Prada de Moles, per a la construcció d’un estadi de futbol professional amb una capacitat d’uns 6.000 espectadors.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat avui en consell de comú la proposta presentada per part del FC Andorra i ha celebrat que “Encamp tindrà un estadi de futbol que permetrà seguir millorant la parròquia, construir una ciutat esportiva i ser un referent en l’àmbit esportiu a nivell internacional i ha celebrat que “avui assolim una fita que farà realitat un projecte important de tots els grups polítics que formem el consell de comú”.

Tal com ha detallat la cònsol major, d’acord amb la documentació presentada pel FC Andorra i l’anàlisi fet per part de la mesa de contractació del comú, l’adjudicació definitiva queda condicionada al compliment d’una sèrie de peticions que el comú d’Encamp ha traslladat al FC. Andorra perquè compleixi en el termini màxim de sis mesos i procedir a la concessió definitiva de Prada de Moles per una durada de 35 anys.

Mas ha precisat que “la voluntat del comú és obtenir el màxim de garanties i traslladar seguretat jurídica, així com col·laborar, en tot el que sigui possible, per guanyar temps i poder començar les obres com abans millor, davant la necessitat d’instal·lacions esportives que té el país per això s’ha decidit aquesta fórmula de l’adjudicació provisional i condicionada. D’aquesta manera, el FC Andorra pot encomanar el projecte constructiu i presentar tots els avals, que suposen una inversió econòmica important.

Durant el consell de comú el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha agraït a tots els grups la col·laboració i les aportacions realitzades, a tots els tècnics comunals, així com a tots els consellers del mandat anterior i ha celebrat que Encamp avanci en l’àmbit esportiu i ho faci amb equipaments d’aquest nivell”. Fernàndez ha recordat que el nou estadi és la palanca que impulsa la construcció d’una “ciutat esportiva des del Pont de Riberaigües fins al parc de l’Ossa, on a més de l’estadi s’hi ubicarà dues  instal·lacions esportives més com són el camp d’entrenament i el equipament esportiu que té previst construir la Federació Andorrana de Futbol.

Fernàndez ha assegurat quela inversió comunal per construir i mantenir aquestes noves instal·lacions és totalment assumible, i a més a més, el retorn per a tota la parròquia, tant per als clubs esportius com per als establiments comercials i hotelers, i en definitiva per la gent d’Encamp, serà altíssima”.

Una inversió de prop de 26 milions d’euros per part del FC Andorra i un retorn indirecte per la parròquia de prop d’un milió d’euros anuals en la categoria actual

La proposta presentada pel FC Andorra preveu la construcció d’una zona esportiva en diverses fases. La primera d’elles i indispensable per a poder començar les obres del futur estadi, amb una capacitat de més de 6000 persones i preparat per complir amb les exigències de les màximes competicions de futbol, serà el camp d’entrenament que permetrà compatibilitzar la futura inversió i la pràctica esportiva de les entitats de la parròquia.

El camp d’entrenament, amb vestidors i zona de serveis serà construït i finançat, amb un pressupost orientatiu de 900.000 euros, pel FC Andorra en un terreny adjacent a Prada de Moles de més de 9.000 m2. La construcció d’aquest nou equipament esportiu hauria de començar un cop es faci l’adjudicació definitiva.

En referència al nou estadi, la proposta presentada preveu un nou equipament per a més de 6000 espectadors que compliria amb els requisits exigits per La Liga per la categoria actual i superiors, construït amb materials nobles i plenament integrat en l’entorn de Prada de Moles.

Mas ha destacat que l’avantprojecte presentat compleix amb les expectatives de la concessiói ha remarcat queels materials utilitzats, així com la proposta d’edificació i urbanització reflecteixen la voluntat del FC Andorra d’apostar per una construcció amb valor arquitectònic

Tal i com ha recordat la cònsol major, Laura Mas, l’objectiu d’aquesta concessió éstenir un equipament, que més enllà de la temporada de futbol, permeti generar oportunitats per Encamp” i per tant, la proposta del FC Andorra preveu 4 vies per assolir aquest objectiu de revitalització i reactivació econòmica resumits en: campus de futbol amateurs i professionals, espais comercials, esdeveniments esportius i culturals de rellevància i convencions vinculades als e-sports, youtubers,... que conjuntament amb l’activitat principal, que és el futbol, preveu arribar a generar un impacte indirecte de prop d’un milió d’euros anuals, en l’escenari actual de jugar a segona divisió, i d’1,7 milions d’euros anuals si s’ascendís a primera divisió.

La cònsol major també ha explicat alguns detalls del finançament i del cànon que preveu la proposta presentada. El FC Andorra aportarà al comú d’Encamp el dret d’ús de la instal·lació durant 10 jornades anuals, a cost 0 (quan el valor estimat és de 5.000 euros dia), per tant, un import anual de 50.000 euros, que se sumen a la reserva d’espais publicitaris per un import anual de 60.000 euros, i la participació del FC Andorra en el pagament del lloguer del terreny necessari per a la construcció del camp d’entrenament per un valor mig estimat de 100.000 euros anuals, amb els corresponents increments previstos. El valor del cànon, agregant els diferents elements que el conformen i l’estalvi del comú pel no manteniment de la instal·lació esportiva (calculat en uns 200.000 euros anuals) seria de més de 14 milions d’euros per la durada de la concessió.

En referència al finançament aportat per part del comú d’Encamp, serà de sis milions d’euros en concepte d’inversió. En el cas que l’explotació finalitzés abans dels primers quinze anys, el FC Andorra està obligat a retornar el deute viu corresponent a la inversió realitzada per part del comú.

La proposta preveu també un acord d’esponsorització, per a la promoció de la parròquia d’Encamp, que suposarà entre altres elements publicitaris la inclusió del logotip a la samarreta del primer equip per a les properes 6 temporades. El comú aportarà al FC Andorra en concepte d’esponsorització 1 M € per temporada, durant 4 anualitats.

La totalitat de les instal·lacions construïdes sobre els terrenys a concessió seran propietat del comú d’Encamp.

Condicions del Comú d’Encamp per a l’adjudicació definitiva

Tal i com s’ha explicat en el marc de la sessió d’avui, el comú d’Encamp ha donat un termini màxim de sis mesos al FC Andorra per complir amb les condicions fixades i poder realitzar l’adjudicació definitiva.

Entre les condicions que ha establert el comú hi figura, la presentació del projecte constructiu definitiu i el corresponent pressupost ajustat, la presentació de la garantia personal dels representants i socis de la societat concursant de retorn al Comú d’Encamp del saldo viu del préstec que el Comú hagi formalitzat per tramitar l’aportació dels 6 milions d’euros, si s’abandona el projecte abans dels primers 15 anys.

El FC Andorra haurà d’evidenciar també el finançament bancari aportat per part de la societat per finançar el projecte, caldrà que concreti els espais publicitaris que quedaran a disposició del Comú en concepte d’una part del cànon anual, i se supedita també l’adjudicació definitiva a que l’informe realitzat per part de l’empresa externa contractada per part del comú, confirmi el pla de viabilitat presentat.

El comú ha establert altres condicions que caldrà acreditar en el termini màxim de sis mesos, com el fet de formalitzar el compromís d’assumir les despeses de manteniment del camp d’entrenament durant tota la durada de la concessió o fins a la finalització del contracte d’arrendament del terreny sobre el qual es construirà; el compromís del licitador d’assumir el cost del lloguer del terreny on es construirà el camp d’entrenament, per l’import que superi els 90.000 € anuals, tenint en compte que aquests 90.000 € inicials seran assumits pel Comú d’Encamp i es mantenen fixes, sense increments, per tota la durada del contracte, i el compromís de cessió de l’ús de les instal·lacions de Prada de Moles al futbol base i a les escoles de la parròquia fins que no estigui construït el camp d’entrenament on s’ubicaran de manera definitiva, entre altres.