Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovat el pressupost per al 2014 que suposarà "un punt d’inflexió"

El Comú d’Encamp presenta un pressupost de 25,3 milions d’euros.
Aprovat el pressupost per al 2014  que  suposarà "un punt d’inflexió".

El Comú d’Encamp ha aprovat, aquest dimecres, el pressupost per a l’exercici 2014 de 25.355.886,40 euros, que representa un augment del 2,4% en relació al de l’exercici 2013 i que suposarà un punt d’inflexió en la política de gestió realitzada fins al moment.

Des de l’inici del mandat, el Comú ha hagut de seguir una política rigorosa de disminució de la despesa i de racionalització de la inversió, fent únicament allò que la delicada situació de l’administració permetia. L’any 2014 marcarà un punt d’inflexió que permet realitzar un esforç en la inversió tot mantenint la prudència. El Comú vol seguir impulsant polítiques de reactivació per fomentar la prosperitat i el benestar dels ciutadans d’Encamp.

Així, per a l’exercici 2014, es preveu una despesa corrent de 25,3 milions, dels quals 18,6 milions corresponen a les despeses corrents i 6,3 milions fan referència a les despeses de capital. Aquesta quantitat inclou també un superàvit pressupostari de 383.018 euros.

En aquest sentit, durant l’exercici 2014 se seguiran gestionant amb precisió les partides de despesa que permeten l’optimització de recursos tot millorant la qualitat i l’eficiència dels serveis. Així,  s’iniciaran les inversions per tal de rehabilitar espais de la parròquia com la zona de Prada de Moles i alguns dels carrers de la parròquia i crear noves infraestructures que permetin gaudir de nous espais púbics com el parc infantil al Pas de la Casa.

D'aquesta manera, dins de les inversions que es preveu prioritzar, es vol seguir impulsant la reactivació econòmica, turística i cultural de la parròquia.

En quant a les despeses de personal, disminueixen un 4,73% determinades en gran part per nous contractes de neteja i monitors. Les despeses de consum de béns corrents i serveis augmenten un 5,03% que fa referència a la reclassificació de partides.

Es preveu una disminució de les despeses financeres en un 27,42% així com de les transferències corrents en un 7,56%, en aquest últim cas per la baixada de la quota d’interessos del préstec del FUNICAMP.

En quant al pressupost d’ingressos, el Comú ha optat per la prudència tenint en compte la situació econòmica i de canvis en el  model fiscal del país.

Es preveu que els impostos directes es redueixin un 0,15% mentre que els indirectes, sorgits del repartiment entre el Comú i el Govern de la recaptació per l’ITP, s’incrementen en 200.000 euros.

Es preveu que les taxes i altres ingressos disminueixin un 4,26% per la reducció de les contribucions especials i els preus públics de serveis de caràcter genèric.

D’altra banda, els ingressos patrimonials s’incrementen un 9,5% i en les transferències de capital es preveu un increment de l'1,7%.

Per a l’any 2014 es preveu seguir mantenint l'endeutament comunal d’Encamp per sota el nivell màxim permès per llei.