Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Detall de les diferents tarifes dels aparcaments comunals

Aparcaments verticals amb barreres d'Encamp


Les tarifes detallades a continuació no tenen aplicat l'IGI corresponent.


Tarifes horàries:

Descripció

Import

Primera 1/2 hora

Gratuïta

Fracció horària de 15 minuts

0,72 euros

Fracció horària de 30 minuts

1,43 euros

Fracció horària de 45 minuts

2,10 euros

Fracció horària de 60 minuts

2,82 euros

Tarifa horària de 12 a 24 hores

33,92 euros

Tarifa horària de 8 h a 20 h
(Només l’aparcament del Funicamp)

6,00 euros

Tarifa nocturna de 22 h a 8 h

6,84 euros

Tiquets d’abonaments:

Descripció

Import

2 dies

35,42 euros

3 dies

46,67 euros

4 dies

57,91 euros

5 dies

69,16 euros

6 dies

80,41 euros

7 dies

91,65 euros

15 dies

106,83 euros

30 dies

118,08 euros

Contractes d’abonaments:

Descripció

Import mensual

Contracte vehicle 24 h

82,91 euros

Contracte moto 24 h

41,40 euros

Contracte vehicle diürn de 7 h a 21 h

51,88 euros

Contracte vehicle nocturn de 20 h a 9 h

31,21 euros

Contracte caravana i autocaravana 24 h
(Només aparcament del Funicamp)

119,85 euros

El preu per a l’adquisició de la targeta d’accés queda fixat en 5 euros.

En cas de sortir d’un aparcament amb barreres sense haver abonat el temps d’estacionament la sanció és de 52,13 euros, per dia d’estacionament.

Aparcaments horitzontals amb barreres d’Encamp


Les tarifes detallades a continuació no tenen aplicat l'IGI corresponent.

Tarifes horàries i fraccions:

Descripció

Import

Primera 1/2 hora

Gratuïta

Fracció horària de 15 minuts

0,47 euros

Fracció horària de 30 minuts

0,90 euros

Fracció horària de 45 minuts

1,34 euros

Fracció horària de 60 minuts

1,82 euros

Tarifa horària de 12 a 24 hores

21,72 euros

Tarifa horària nocturna de 22.00 h a 8.00 h

4,97 euros

Tiquets d’abonaments:

Descripció

Import

2 dies

23,62 euros

3 dies

30,93 euros

4 dies

38,23 euros

5 dies

45,54 euros

6 dies

52,85 euros

7 dies

60,16 euros

15 dies

73,10 euros

30 dies

87,71 euros

Contractes d’abonaments:

Descripció

Import mensual

Contracte vehicle 24 h

41,40 euros

Contracte vehicle diürn de 7 h a 21 h

25,88 euros

Contracte vehicle nocturn de 20 h a 9 h

15,51 euros

El preu per a l’adquisició de la targeta d’accés queda fixat en 5 euros.

En cas de sortir d’un aparcament amb barreres sense haver abonat el temps d’estacionament la sanció és de 52,13 euros, per dia d’estacionament.

Autocaravanes, caravanes i furgonetes (més de 6 m) a l’aparcament de Prada de Moles

La següent tarifa fa referència a les autocaravanes, caravanes i furgonetes de més de 6 metres de longitud en l'aparcament de Prada de Moles.

Les tarifes detallades a continuació no tenen aplicat l'IGI corresponent.

Descripció

Import mensual

Contracte caravanes i autocaravanes 24 h

103,47 euros

Contracte furgoneta de més de 6 m de llargada

49,67 euros

En cas de sortir d’un aparcament amb barreres sense haver abonat el temps d’estacionament la sanció és de 52,13 euros, per dia d’estacionament.

Aparcament vertical del Pas de la Casa (planta 0)

Contractes mensuals aparcament vertical del Pas:

Les tarifes detallades a continuació no tenen aplicat l'IGI corresponent.

Tipus de contracte

Import

Contracte camió i autocar 24 h

181,99 euros

Parcel·la 30 m2

235,75 euros


En cas de sortir d’un aparcament amb barreres sense haver abonat el temps d’estacionament la sanció és de 52,13 euros, per dia d’estacionament.

Descomptes entitats esportives, societats anònimes amb objecte esportiu i persones amb discapacitat

Les entitats esportives i les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE) gaudiran d’un 50% de descompte en els contractes d’abonament de vehicles en la tarifa diürna (de 7 h a 21 h) en els aparcaments dels Arínsols, Complex, Funicamp i Prada de Moles.

Els abonaments dels aparcaments comunals per a persones amb discapacitat (Grau de menyscabament del 33% o superior, establert per la Comissió Nacional de Valoració - CONAVA-), gaudiran d’un 10% de descompte en els contractes de vehicles en els aparcaments verticals i horitzontals amb barrera de la parròquia.