Dimecres 7 de Desembre de 2022
capcalera6.jpg
capcalera7.jpg
Esteu aquí: Inici / Notícies / Els set comuns entren al Consell General la proposició de llei dels agents de circulació

Els set comuns entren al Consell General la proposició de llei dels agents de circulació

· La cònsol Major d’Encamp, Laura Mas, en nom de tots els comuns, ha presentat aquest matí la proposició de llei perquè pugui iniciar el tràmit parlamentari. · L'objectiu d’aquest nou text és aportar millores qualitatives i quantitatives, tant en els àmbits funcionals com operatius, que permetin al cos d'agents comunals, evolucionar a una instància professional de nivell superior, en la prestació del servei a la ciutadania i en el compliment del deure que tenen encomanat.
Els set comuns entren al Consell General la proposició de llei dels agents de circulació

Entrada al Consell General de la proposició de llei dels agents de circulació.

Andorra La Vella, 7 d'octubre de 2022.- Els set comuns han entrat, aquest matí, al registre del Consell General la proposició de llei dels agents de circulació perquè pugui iniciar així el tràmit parlamentari. La cònsol major d'Encamp i presidenta de la Interparroquial, Laura Mas, ha presentat formalment la proposició de llei, en representació de tots els comuns, que s'ha treballat durant els darrers dos anys en el si de la Comissió Interparroquial de Circulació i que substituirà l’actual llei del 2005. La cònsol ha estar rebuda per la Sindica General, Roser Suñé, i la subsíndica, Meritxell Palmitjavila.

La proposició de llei seguirà ara el tràmit parlamentari, tal com preveuen els articles 103 i 104 del reglament del Consell General. La Sindicatura n'ordenarà la publicació, es remetrà a Govern, perquè en el termini de quinze dies, manifesti el seu criteri i posteriorment, transcorreguts els quinze dies podrà ser inclosa en l'ordre del dia del Ple perquè sigui presa en consideració pel Consell General, i que en cas afirmatiu, s’obriria un termini d'esmenes i a continuació la proposició seguiria el tràmit previst per als projectes de llei.

El document presentat al registre del Consell General ha estat aprovat per part dels set comuns en els seus respectius consells de comú, durant les darreres setmanes, i compta amb el vistiplau de tots els membres de la comissió Interparroquial formada per representants del cos d'agents de circulació.

L'objectiu d’aquest nou text, que hauria de substituir a l’actual normativa del 2005 és aportar millores qualitatives i quantitatives, tant en els àmbits funcionals com operatius, que permetin al cos d'agents comunals, evolucionar a una instància professional de nivell superior, en la prestació del servei a la ciutadania i en el compliment del deure que tenen encomanat.

 

Principals canvis que aportarà la nova Llei dels agents de circulació

Les principals modificacions giren al voltant de quatre grans aspectes. En primer lloc, determinar que els agents de circulació són un cos especial en l'àmbit de l'Administració comunal atenent a què segons la definició prevista en la nova llei de la funció pública, els agents de circulació són llocs de treball de caràcter permanent amb atribucions que impliquen l'exercici d'autoritat, prerrogatives de potestat pública, organitzen la seva jornada de treball per torns atenent a què han de prestar el servei les 24 hores del dia, van uniformats i fins que no han seguit i superat una formació específica no estan capacitats per exercir la totalitat de les seves funcions.

En segon lloc, la nova llei persegueix reforçar el principi d'autoritat i ampliar les funcions dels agents de circulació, atenent a la realitat actual en què realitzen tasques de prevenció i proximitat al ciutadà i de suport i coordinació amb altres cossos especials, contribuint a la millora de la imatge professional del cos.

En tercer lloc, el text aporta iniciatives i solucions a les mancances actuals del col·lectiu, per garantir la prestació d'un servei públic eficaç, que permeti optimitzar els recursos al seu abast i basades en la recerca de l'excel·lència continuada.

I finalment vol fomentar l'aportació del valor funcional, la imatge corporativa i l'honor del cos, desenvolupant l'elaboració d'un pla de carrera professional, que prevegi la formació inicial, continuada, especialitzada, de grau, i actualitzant si cal al dia a dia, ja que estem en un moment de molts canvis socials, etc.

En concret i en referència a l’articulat, alguns dels principals canvis són:

• Es reconeix als agents de circulació la seva condició d'agent de l'autoritat (article 5), atès que passen a ser un cos especial i, per tant, amb incompatibilitat de dur a terme cap altra activitat professional (article 9.3)

• Per un millor exercici de les seves funcions es preveu la possibilitat, amb caràcter excepcional i de manera motivada, que amb relació a les funcions d'inspecció i control, excepte en les de seguretat viària i controls de trànsit, puguin anar sense l'uniforme reglamentari (article 6).

• També es preveu la possibilitat que duguin dispositius mòbils de videovigilància per a la seva protecció i la protecció del ciutadà (article 8). Preveient-se que es desenvolupi reglamentàriament el procediment d'ús dels dispositius i l'obtenció i tractament de les dades recollides. Amb aquesta finalitat es preveu per mitjà de la disposició segona la modificació de l'article 23.5 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública pel qual s'atorga als agents de circulació la possibilitat de l'ús d'aquests dispositius.

• Es modifica el nom de l'òrgan de coordinació dels Serveis de Circulació Comunal, per Òrgan Interparroquial dels Serveis de Circulació (article 12) així com la seva composició: la més important, els tres representants dels agents passen a ser un per cada escala, superior, tècnica i bàsica. Malgrat que s'entengués que estava vinculat al mandat comunal, s'ha introduït a la Llei la durada dels càrrecs d'aquest òrgan (article 13.2).

• Amb relació als requisits generals d'accés (article 24), s'estableixen els mateixos que per la resta del personal dels Comuns i que són els que es troben establert en l'article 33 modificat per la Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. Únicament es determina per Llei que el requisit bàsic per accedir al càrrec d'agent de circulació és estar en possessió del títol de graduat de segona ensenyança, i tots els agents de circulació hauran d'estar en possessió del títol de català del nivell B1, a excepció del cap del servei que haurà de posseir el nivell C1 (article 16). També es clarifica que per la promoció interna dels agents és necessari passar per cada nivell dins de l'escala amb la formació i anys de permanència que s'estableixin reglamentàriament (article 16). I finalment, destacar que s'introdueix el període de prova en totes les promocions internes a les diferents escales (article 33).

• Amb relació al règim disciplinari dels agents de circulació, les infraccions (articles 47, 48 i 49) i les sancions (article 50) s'equiparen al del restant personal dels Comuns que són les tipificades a la modificació operada per la Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, respectant les infraccions específiques dels agents de circulació que es tipificaven en la Llei 8/2005. I també es fa remissió al procediment disciplinari previst a la Llei de la funció pública amb les especificitats previstes als articles 52 i següents.

• Pel que fa a l'estructura, s'introdueix la figura i les funcions del director, en tant que càrrec de confiança, amb funcions de comandament (article 18) i es detallen i actualitzen les funcions del cap del servei de circulació (article 19), de l'escala tècnica (article 20) i de l'escala bàsica (article 21).

Comparteix

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC
Comú d'Encamp | Principat d'Andorra
Plaça dels Arinsols, 1
AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
Tel. +376 873 200